Laajassa vuosihuollossa turbiinin osat nostetaan paikaltaan huollettaviksi