Rauman Biovoima

Energiantuotanto

Rauman Biovoima on yhteistuotantovoimalaitos (CHP, combined heat and power), jossa tuotetaan samanaikaisesti lämmön lisäksi sähköä. Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampiin hyötysuhteisiin eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi.

Tuotamme uusiutuvilla polttoaineilla

  • Vihreää kaukolämpöä raumalaisiin koteihin 50 MW
  • Prosessihöyryä paperiteollisuudelle 140 MW
  • Sähköä 65 MW

Katso video Rauman Biovoiman voimalaitoksesta:

Rauman Biovoima on energiatehokas yhteistuotantolaitos, joka toimittaa vihreää lämpöä ja sähköä  UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle.

Vuonna 2006 valmistunut voimalaitos on edelläkävijä erilaisten biopolttoaineiden käyttäjänä Suomessa. Pääpolttoaineita ovat metsäteollisuuden puu- ja hakkuutähteet. Lisäksi käytetään biolietettä ja erilliskerättyä kierrätyspolttoainetta sekä pieniä määriä turvetta.