Polttoaineet

Rauman Biovoiman polttoaineet koostuvat yli 90-prosenttisesti bio- ja kierrätyspolttoaineista. Kierrätyspolttoaineista noin puolet on uusiutuvaa polttoainetta. Voimalaitos hankkii pääosan polttoaineista lähiseudulta.

Puuperäisiä polttoaineita

Rauman Biovoiman pääpolttoaineita ovat puun kuori, joka on peräisin paikalliselta metsäteollisuudelta ja puhdas kierrätyspuu. Lisäksi käytetään metsätähteitä ja muita sivutuotteita. Näitä ovat mm. oksat, latvukset, kannot sekä sahojen sivutuotteet kuten puru ja hake.

Kierrätyspolttoaineet hankitaan lähialueelta. Polttoon kelpaavat mm. rakennusteollisuuden purkupuu, erilaiset kaupan ja teollisuuden pakkausmateriaalit ja erilliskerätty energiajäte.

Tuki- ja lisäpolttoaineena käytetään turvetta ja hiiltä esimerkiksi talvipakkasilla. Käynnistys- ja varapolttoaineena on öljy.

Voimalaitoksen polttoaineet:

  • metsätähde
  • metsäteollisuuden puutähteet
  • puhdas kierrätyspuu
  • kierrätyspolttoaineet
  • fossiiliset polttoaineet