Rauman Biovoiman visio

Turvallinen, vastuullinen ja kustannustehokas vihreän lämmön ja sähkön tuottaja omistajilleen. Edelläkävijä uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden hyödyntäjänä kokoluokassaan Suomessa.


Vastuullisuus

Tuotamme lämpöä ja sähköä uusiutuvilla energianlähteillä ympäristöä säästäen, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Olemme sitoutuneet ympäristöasioiden hyvään hoitoon ja jatkuvaan parantamiseen.

Hallitsemme ympäristövaikutuksia laaja-alaisesti

Meillä on käytössä sertifioidut, ISO 140001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmä.

Rauman Biovoima Oy:lle on myönnetty ympäristölupa 4.1.2013. Rauman Biovoiman mittaus, seuranta ja raportointi ovat täysin automatisoituja, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin poikkeaviin tilanteisiin.
Savukaasupäästöistä toimitetaan tiedot valvovalle viranomaiselle puolen tunnin tarkkuudella. Savukaasujen koostumusta mitataan jatkuvatoimisesti, jonka pohjalta voimalaitoksen valvomohenkilökunta seuraa jatkuvasti savukaasupäästöjä sekä palamisolosuhteita kattilakohtaisesti.

Otamme toiminnassamme huomioon sidosryhmät ja kehitämme toimintojamme jatkuvasti

Rauman Biovoiman ISO 14001 -sertifikaatti
Rauman Biovoiman ISO 14001 -sertifikaatti
Rauman Biovoiman ETJ+ sertifikaatti 2021
Rauman Biovoiman ETJ+ sertifikaatti 2021
Rauman Biovoima