Vastuullisuus hankinnoissa

Rauman Biovoima huolehtii velvoitteistaan suhteessa alihankkijoihinsa. Myös alihankkijoiden toiminnan on oltava sopusoinnussa noudattamiemme toimintapolitiikkojen ja toimintaohjeiden kanssa.

Yhteistyökumppaneilta edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista, työelämän sääntöjen noudattamista ja korruption vastustamista.

Tiedotamme alihankkijoille ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikasta. Vastavuoroisesti edellytämme, että alihankkijoiden toiminta on sen kanssa sopusoinnussa. Pidämme tärkeänä, että polttoaineiden toimittajat tietävät toimintansa ympäristövaikutuksista ja kannustamme heitä hyvään ympäristöasioiden hallintaan.

Suhteessa alihankkijoihin noudatamme alihankkijoiden kanssa solmittuja sopimuksia ja huolehdimme osaltamme velvoitteiden täyttämisestä.

Lue lisää noudattamastamme UPM:n Toimintaohjeesta toimittajille ja kolmasille osapuolille

Lue lisää Pohjolan Voima -konsernin vastuullisuudesta suhteessa alihankkijoihin