Ympäristövastuullisuus

Uusiutuvat polttoaineet, energiatehokkuus, hyvä prosessien hallinta sekä tehokas savukaasujen puhdistus takaavat ympäristövastuullisen energiantuotannon.

Rauman Energian kaukolämpö on vihreydessään Suomen kärkeä. UPM Rauman paperitehtaan hiilijalanjälki on lähes nolla.

Päästöt minimoidaan hyvällä prosessinhallinnalla. Seuranta ja valvonta tehdään ympäristöluvan mukaisesti. Voimalaitoksen savukaasut puhdistetaan tehokkailla suodattimilla.

Tuhka hyötykäytetään voimalaitoksen läheisyydessä Sampaanalan varastoalueen rakentamiseen.

Rauman Biovoima osana kiertotaloutta

Rauman Biovoima edistää kiertotaloutta CIRCWASTE-hankkeessa vuosina 2016–2021. EU:n komission tukemassa Circwaste-hankkeessa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima osallistuu Lounais-Suomen aluehankkeeseen yhdessä kumppanin Rambollin kanssa

  • hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, muun muassa lentotuhkia ja kipsiä kenttärakentamisessa
  • hyödyntämällä Rauman väylän ruoppauksesta saatavia  massoja niiden meriläjittämisen sijaan.

Lue lisää CIRCWASTE-Sampaananlahden täyttäminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä’

Katso myös Rauman Biovoima osana Rauman Cleantech -hankkeiden esittelyä englanniksi ja kiinaksi