Savukaasujen puhdistus

Savukaasujen puhdistuksessa käytettävä tekniikka

Höyrykattila HK5

  • pölynpoisto sähkösuotimella ja savukaasupesurilla
  • rikkiyhdisteiden poisto kalkkikivi-injektiolla ja savukaasupesurilla
  • typen oksidien pelkistys ammoniakki-injektiolla (SNCR)

Höyrykattila HK6

  • pölynpoisto pussisuodattimella
  • rikkiyhdisteiden poisto kalkkikivi-injektiolla
  • typen oksidien pelkistys ammoniakki-injektiolla (SNCR)