Turvallisuus

Työntekijöiden, vierailijoiden ja kaikkien muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden työterveys ja turvallisuus on Rauman Biovoimalle ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme onkin olla alan kärkeä myös turvallisuusasioissa.

Rauman Biovoimassa noudatetaan kansallisia ja paikallisia sääntöjä, määräyksiä ja sopimuksia.

Rauman Biovoima toimii UPM Rauman tehdasalueella ja noudatamme UPM:n sisäisiä standardeja, toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

UPM:n turvallisuusstandardit ja -säännöt koskevat kaikkia toimittajia Rauman Biovoiman alueella

Edellytämme Rauman Biovoiman alueella työskentelevien palveluntuottajien, liikekumppanien ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja -periaatteita:

  • Kutsumme työturvallisuussuunnitteluun ja riskien arviointiin mukaan kattavan edustuksen työntekijöitä ja varmistamme työturvallisuuden tehokkaiden riskienhallintatoimien avulla.
  • Keräämme säännönmukaisesti tietoja turvallisuusasioista, jotta tunnistamme onnettomuuksien syyt ja opimme estämään ne tulevaisuudessa.
  • Korjaamme havaitut turvallisuuspuutteet ja ongelmakohdat nopeasti.
  • Opastamme henkilöstöä ja urakoitsijoita turvallisissa työtavoissa ja yhtiön turvallisuusvaatimuksissa.
  • Tarkastamme ja arvioimme säännöllisesti kaikkia turvallisuusprosesseja ja -suunnitelmia, jotta voimme jatkuvasti parantaa työturvallisuutta.
  • Emme salli huumeita tai alkoholia työpaikalla. Lisäksi Rauman Biovoiman alue on 1.1.2013 lähtien ollut savuton työpaikka Suomessa.