Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman liiketapapolitiikka (Code of Conduct)

Pohjolan Voima toimii näiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja noudattaa lakeja. Pohjolan Voiman tavoitteena on taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullinen hallinta. Noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin kansainvälisesti tunnustettuihin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskevaan periaatteeseen (YK:n Global Compact). Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavien periaatteiden noudattamista ja tuemme vastuullisuuden kehittymistä soveltuvilla seurantakäytännöillä.

Kilpailuoikeuspolitiikka

Henkilöstöpolitiikka

Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikka

Lue lisää Pohjolan Voiman sivuilta.