Energiatuotteet

  • Prosessihöyryä UPM Rauman paperitehtaalle 140 MW
  • Kaukolämpöä raumalaisille 50 MW
  • Sähköä omistajille 65 MW