Polttoaineiden käsittely, varastointi ja syöttö kattiloille

Rauman Biovoima
Kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän tilat ja laitteistot

Kuori kuivataan ennen polttoa. Kuivauksessa hyödynnetään metsäteollisuuden hukkalämpöä jäähdyttämällä teollisuuden ja kaupungin yhteispuhdistamolle johdettavia jätevesiä. Kuivauksessa käytetään Raumalla suunniteltua ja valmistettua kuivainlaitteistoa.

Kierrätyspolttoaineiden (SRF) vastaanottolaitteisto otettiin käyttöön vuonna 2015. Laitteisto käsittää vastaanottohallin, murskauslaitteiston, metallien erotuksen ja varastosiilon.

Moderni polttotekniikka on ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Polttoaineseos poltetaan kattilassa ilmavirran avulla leijutettavassa kuumassa hiekkakerroksessa, jolloin palaminen on tehokasta ja päästöt ovat pienet.