Ajankohtaista


Ajankohtaista

Rauman Biovoima jatkaa auringonkukkien ja bioligniinin polttoainekokeita 16.11.2021

Rauman Biovoima jatkaa talven aikana polttoainekokeita, joilla pyritään löytämään korvaavia polttoaineita varapolttoaineena käytettävälle kivihiilelle. Polttokokeita tehdään auringonkukan kuoripelletillä ja puun kemiallisessa käsittelyssä erotettavalla ligniinillä.

Rauman Biovoima kokeilee näiden polttoaineiden soveltuvuutta höyrykattiloihinsa lähikuukausina. Tarkoitus on etsiä korvaajia vara- ja lisäpolttoaineena yhä käytettävälle kivihiilelle.

Pyöräkuormaajapalo Rauman Biovoimassa 21.04.2021

Rauman Biovoimassa on palanut tänään iltapäivällä pyöräkuormaaja. Tapahtumasta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo ole päässyt leviämään ympäristöön. Pelastuslaitos on sammuttanut palon. Palolla ei ole vaikutuksia tuotannolliseen toimintaan.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Pitkänen, puh. 040 533 0075

Pohjolan Voima testaa fossiilisia korvaavia polttoaineita Raumalla 19.04.2021

Energiayhtiö Pohjolan Voima laajentaa bioperäisten polttoaineiden käyttöä entisestään. Rauman Biovoiman voimalaitoksessa testataan tänä keväänä auringonkukan siemenen kuoripellettiä ja puusta erotettavaa bioligniiniä. Pohjolan Voiman tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2025 mennessä.

Rauman Biovoima on Suomessa edelläkävijä erilaisten bioperäisten polttoaineiden käyttäjänä. Voimalaitoksen pääomistaja Pohjolan Voima on määrätietoisesti pienentänyt päästöjään 1990-luvulta lähtien....

Puolet Rauman Biovoiman vuosihuolloista tehty 01.10.2020

Laitoksen toisen pääkattilan (HK5) vuosihuolto päättyi 22.9 ja kattila otettiin tuotantoon 25.9. Samalla toinen pääkattila (HK6) ajettiin alas vuosihuoltoon.

Kattilan HK6 vuosihuolto kestää noin kuukauden. Päätöitä ovat tulistimen ja kiertokaasupuhaltimen uusinnat. Lisäksi huoltotöitä tehdään mm. polttoaineen käsittelyyn ja muihin apujärjestelmiin.

Huoltotyöt eivät vaikuta kaukolämmön tai prosessihöyryn toimituksiin....

Vihreää sähköä Rauman Biovoimalta omistajille 29.11.2019

Rauman Biovoima tuottaa uusiutuvilla, puuperäisillä polttoaineilla lämpöä ja sähköä omistajilleen, Pohjolan Voiman kautta UPM Rauman tehtaalle sekä Rauman Energialle ja sen kautta paikallisille asiakkaille.

Lue Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voima Oy:n sähkönmyyntiyhtiön Lännen Omavoiman lehden Omaa Voimaa jutusta ”Saisiko olla vihreää sähköä”  vihreästä sähköstä ja sen tuottamisesta Rauman Biovoiman voimalaitoksella....

Tule tutustumaan Rauman Biovoimaan UPM Rauman avoimissa ovissa 7.9. 02.09.2019

Rauman Biovoima on mukana UPM Rauman paperitehtaan avoimet ovet -tapahtumassa lauantaina 7.9.2019 klo 10 – 15 .

Rauman paperitehtaan piha-alueen esittelypisteessä esittelemme Rauman Biovoiman biovoimalaitoksen toimintaa osana avointen ovien tapahtumaa.

Tervetuloa!

Telineonnettomuus Rauman Biovoiman voimalaitoksella 22.05.2019

Rauman Biovoiman voimalaitoksella tapahtui 21.5.2019 noin klo 21.30 telineonnettomuus.

Vuosihuollossa olevan höyrykattilan sisäpuolelle rakennettu telinerakennelma luhistui osittain. Höyrykattilassa oli töissä neljä henkilöä, jotka kaikki saatiin ulos työkohteesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Pitkänen, Rauman Biovoima Oy, puh. 040 533 0075.

Rauman Biovoiman ETJ+-sertifikaatti on uusittu 28.12.2018

Rauman Biovoiman energian tuotannon ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointi on uusittu. ETJ+:2014-sertifiointi (englanniksi Energy Efficiency System, EES+:2014) on voimassa vuoteen 2021 asti. Sertifioinnin on myöntänyt DNV GL Business Assurance Finland Oy.

Rauman Biovoima sai Rauman kaupungin HINKU – Kohti hiilineutraalia Raumaa -tunnuksen 13.12.2018

Rauman kaupunki on myöntänyt Rauman Biovoima Oy:lle kunniakirjan sitoutumisesta kaupungin hiilineutraalin kunnan tavoitteeseen.

Päästöjen luparajaylitys Rauman Biovoimalla 06.07.2018

Rauman Biovoiman määräaikaismittauksissa on todettu yhden kattilan dioksidiini- ja furaanipitoisuuksien ylittäneen luparajat savukaasuissa ja savukaasupesurin jätevedessä. Suunnittelemme toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja esitämme alustavat toimenpiteet viranomaisen määräaikaistarkastuksessa elokuussa.

Rauman Biovoiman voimalaitos – esimerkki pitkälle digitalisoidusta CHP-laitoksesta 18.06.2018

Rauman Biovoiman voimalaitos on hyvä esimerkki modernista lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksesta. Laitoksen digitaalisuudella on keskeinen rooli tuotannon erinomaisessa luotettavuudessa, hyötysuhteessa ja ympäristöystävällisyydessä.

Rauman Biovoima ja Sampaananlahden hanke esillä rakentamisen kiertotalouskonfrenssissa 07.06.2018

Rauman Biovoima ja yhtiön osallistuminen EU:n osittain rahoittamaan Cirwaste-kiertotaloushankkeeseen on näkyvästi esillä Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä rakentamisen kiertotalouskonferenssissa WASCON 2018.

Lue uusi esite: Sampaananlahden täyttäminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä 04.05.2018

Rauman Biovoima ja Ramboll ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.

Rauman Biovoima tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa 23.10.2017

Kymmenvuotias biovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä yli 99 prosenttiin raumalaisista kotitalouksista – energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Energiantuottaja on osa kiertotaloutta 12.10.2017

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, tuhkan uusiokäyttöä maarakentamisessa, pyrkimystä jätteettömään energiantuotantoon. Siinä esimerkkejä energiantuottajan toimista osana kiertotaloutta.

Rauman Biovoima investoi päästöjen vähentämiseen edelleen 24.05.2017

Rauman Biovoima investoi päästöjen entistä parempaan hallintaan ja rakentaa uuden päästöjä vähentävän syöttöjärjestelmän biovoimalaitokselleen.

Rauman Biovoima mukana EU:n CircWaste hankkeessa 23.05.2017

Rauman Biovoima hyödyntää lentotuhkaa Sampaanalanlahden täyttämisessä ja tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa.

Rauman Biovoima toiminut jo 10 vuotta 24.11.2016

Rauman Biovoima juhli marraskuun lopussa kymmenvuotista taivaltaan. Yhtiön yhteistuotantolaitos toimittaa lämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle sekä Rauman Energialle. Laitos käyttää polttoaineenaan yli 90 prosenttisesti uusiutuvia materiaaleja, jotka hankitaan lähiseudulta.

Kymmenessä vuodessa Rauman Biovoima on vakiinnuttanut asemansa kustannustehokkaana ja suorituskyvyltään hyvänä yhteistuotantolaitoksena (CHP). Se polttaa pääasiallisesti bio- ja kierrätyspolttoaineita,...

Rauman Biovoima investoi satunnaisten päästöjen hallintaan tämän kesän aikana 10.06.2015

Rauman Biovoima investoi kesän aikana prosessiteknisiin ratkaisuihin ja prosessin parempaan hallintaan ajoittaisten päästöjen hallitsemiseksi. Biovoimalaitoksella on mitattu vuosina 2011 ja 2014 kolme yksittäistä, luparajat ylittänyttä päästötapausta, joiden syistä on tehty yksityiskohtainen selvitys ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä valvovan viranomaisen ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa.

Mittauksia on tehty vuodesta 2005 lähtien ja tänä aikana muissa mittauksissa pitoisuudet ovat olleet alhaiset....

Rauman Biovoiman kierrätyspolttoainejärjestelmä vihittiin käyttöön 07.05.2015

Uusi järjestelmä rakennettiin Rauman Biovoiman UPM Rauman tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen. Investointi käsittää kierrätyspolttoaineiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetusjärjestelmiin tarvittavat tilat sekä laitteistot. ...