①   Kiertoleijukattila HK5

 • Käyttöönotto 1996
 • Monipolttoainekattila, polttoaineet mm.: kuori, liete, metsäpolttoaineet, puuhake, kierrätyspolttoaineet, turve, kivihiili
 • Höyryteho 160 MWth
 • 60 kg/s, 115 bar, 525 °C

②  Kerrosleijukattila HK6

 • Käyttöönotto 2006
 • Monipolttoainekattila, polttoaineet mm.: kuori, liete, metsäpolttoaineet, puuhake, kierrätyspolttoaineet, turve
 • Höyryteho 107 MWth
 • 40 kg/s, 115 bar, 530 °C

③  Varakattila HK4

 • Käyttöönotto 1985
 • Vara- ja huippukattila
 • öljykattila, polttoaine raskas polttoaine
 • 89 MWth
 • 30 kg/s, 30 bar, 420 °C

④  Turbiini ja generaattori TG6

 • Käyttöönotto 2006
 • Kaukolämpöosalla varustettu turbiini
 • Maksimi teho 76 MW
 • Pyörimisnopeus 3000 kierrosta/min
 • Generaattorijännite 10,5 kV

⑤  Kaukolämpöakku

 • Kaukolämpöakkua käytetään lyhytaikaiseen energian varastointiin. Akkua lataamalla saadaan nostettua sähköntuotantoa ja purkamalla akkua sähkötuotanto pienenee.
 • Tilavuus n. 2000 m3
 • Lämpötilan vaihteluväli 50 – 100 °C

⑥  Savukaasun puhdistus

 • HK5 kattilan savukaasujen puhdistuslaitteet: sähkösuodin, jolla erotetaan savukaasuista pölymäiset hiukkaset. Tämän jälkeen on vielä pesuri, jolla savukaasuista poistetaan mm. rikkiyhdisteitä ja HCl. Lisäksi savukaasupesurin avulla savukaasuista otetaan lämpöä talteen noin 10 MW.
 • HK6 kattilan savukaasujen puhdistuslaitteet: savukaasuista poistetaan hiukkaset ns. kuitusuodattimella (letkusuodatin). Lisäksi kattilalla on käytössä kalkinsyöttöjärjestelmä rikinpoistoon (SO2), ammoniakin syöttöjärjestelmä typen oksidien (NOx) poistoon.
 • Molempien kattiloiden piipusta mitataan jatkuvatoimisilla mittareilla seuraavia suureita: lämpötila, paine, virtaus, O2, SO2, NOx, HCl, HF, TOC

⑦  Polttoaineiden vastaanotto, biomurskain ja SRF –murska

Laitoksella on useita polttoaineen vastaanottopisteitä:

 • kuori paperitehtaalta siirretään ulkona olevalle varastokasalle kuljettimilla
 • aumavarastoon voidaan purkaa sivukaato- että peräpurkurekkoja
 • puumurskalle toimitetaan murskaamaton metsätähde
 • KIPA –vastaanottohalli ottaa vastaan sekä murskatut että murskaamattomat kierrätyspolttoaineet

⑧  Polttoainevarastot ja syöttö kattiloille

Polttoaineen varastointiin on kaksi katettua varastoa:

 • polttoaineauma (1600 m3), jossa varastoidaan turve, puuhakkeet.
 • kierrätyspolttoainevarasto (3000 m3), jonka kautta kaikki kierrätyspolttoaine ohjataan polttoon.

⑨  Biopolttoaineen kuivuri

 • Kuivuri hyödyntää kuivauksessa kuumia metsäteollisuuden jätevesiä ottamalla niistä lämpöä talteen. Samalla jätevesien jäähdytystarve puhdistamolla vähenee.
 • Kuivuri on Raumalla suunniteltu laitteisto ja se otettiin käyttöön vuonna 2005.
 • Kuivurin kautta ajetaan kuori ja liete. Myös purua voidaan kuivata.

⑩  Jäteveden yhteispuhdistamo

 • Rauman Biovoiman valvomosta ohjataan teollisuuden ja kaupungin jäteveden yhteispuhdistamoa.
 • Puhdistamo käsittelee metsäteollisuuden (UPM paperitehdas ja Metsä Fibren sellutehdas) ja Rauman alueen jätevedet.