Lue uusi esite: Sampaananlahden täyttäminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä

Rauman Biovoima ja Ramboll ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.

CIRCWASTE-hankkeessa vuosina 2016–2021 Rauman Biovoima yhdessä kumppani Rambollin kanssa edistävät kiertotaloutta

  • hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, muun muassa lentotuhkia ja kipsiä kenttärakentamisessa
  • hyödyntämällä Rauman väylän ruoppauksesta saatavia  massoja niiden meriläjittämisen sijaan.

Hankkeen toimenpiteet säästävät luonnon kiviaineksia ja turhia kuljetuksia ja näin vältytään myös niistä aiheutuvilta ilmastopäästöiltä ja energian kulutukselta. Näillä ratkaisuilla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja maksimaaliseen teollisuuden jätejakeiden hyödyntämiseen.

Alueella testataan sekä kenttärakenteen että päällysrakenteen rakentamista kiertotalousnäkökulma huomioon ottaen siten, että ne toimisivat tulevaisuuden malleina vastaavan tyyppisissä kohteissa.

EU:n komission tukemassa Circwaste-hankkeessa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima osallistuu rahoittajana Lounais-Suomen aluehankkeeseen.

Lue lisää: CIRCWASTE-Sampaananlahden täyttäminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä

Katso myös Rauman Biovoima osana Rauman Cleantech -hankkeiden esittelyä englanniksi ja kiinaksi