Päästöjen luparajaylitys Rauman Biovoimalla

Rauman Biovoiman määräaikaismittauksissa on todettu yhden kattilan dioksidiini- ja furaanipitoisuuksien ylittäneen luparajat savukaasuissa ja savukaasupesurin jätevedessä. Suunnittelemme toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja esitämme alustavat toimenpiteet viranomaisen määräaikaistarkastuksessa elokuussa.

Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voiman tytäryritys, joka toimittaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Rauman tehtaalle sekä kaukolämpöä ja sähköä Rauman Energia Oy:lle.

Lisätietoja:
Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy
puh. 0204 143 611