Rauman Biovoima investoi satunnaisten päästöjen hallintaan tämän kesän aikana

Rauman Biovoima investoi kesän aikana prosessiteknisiin ratkaisuihin ja prosessin parempaan hallintaan ajoittaisten päästöjen hallitsemiseksi. Biovoimalaitoksella on mitattu vuosina 2011 ja 2014 kolme yksittäistä, luparajat ylittänyttä päästötapausta, joiden syistä on tehty yksityiskohtainen selvitys ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä valvovan viranomaisen ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa.

Mittauksia on tehty vuodesta 2005 lähtien ja tänä aikana muissa mittauksissa pitoisuudet ovat olleet alhaiset. Kyseiset raja-arvojen ylitykset ovat olleet ajoittaisia, eikä niillä ole ollut jatkuvaa vaikutusta.

–       Suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme tehneet asiaa valvoville viranomaisille teknistaloudellisen selvityksen sekä siihen liittyvän toimenpide-ehdotuksen, kertoo Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen.

–       Olemme jo tänä vuonna ottaneet käyttöön uudet kierrätyspolttoaineiden käsittely- ja syöttöjärjestelmät, jotka ovat parantaneet prosessin hallintaa. Selvityksen perusteella investoimme merkittävästi kesän aikana prosessiteknisiin ratkaisuihin ja prosessin parempaan hallintaan, Pitkänen toteaa.

Ei yhteyttä kierrätyspolttoaineen käyttöön

Selvitysten perusteella satunnaiset päästöjen ylitykset eivät aiheudu rinnakkaispolttoaineena käytetystä kierrätyspolttoaineesta. Rauman Biovoiman biovoimalaitoksen pääpolttoaineita ovat kuori ja muut puuperäiset polttoaineet. Kierrätyspolttoaineita voidaan polttaa rinnakkaispolttoaineena enintään noin 30 prosenttia voimalaitoksen polttoaineen kulutuksesta.

Rauman Biovoiman käyttämät kierrätyspolttoaineet ovat pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä sekä rakennuksilta purettua puuta, joita ei voida muuten uusiokäyttää. Myös Rauman alueelta kotitalouksista erilliskerättävää energiajätettä voidaan käyttää voimalaitoksen polttoaineena. Kierrätyspolttoaine käsitellään ja varastoidaan hallitusti suljetussa tilassa päästöjen minimoimiseksi.

Lisätietoja: Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 020 414 3611

Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voiman ja Rauman Energian yhteisesti omistama yhtiö, joka toimittaa energiaa UPM:n Rauman paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja niiden osuus on ollut useita vuosia hyvin pieni. Laitos on bio-osuudeltaan kärkipäässä Suomessa.