Rauman Biovoima ja Sampaananlahden hanke esillä rakentamisen kiertotalouskonfrenssissa

Rauman Biovoima ja yhtiön osallistuminen EU:n osittain rahoittamaan Cirwaste-kiertotaloushankkeeseen on näkyvästi esillä Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä rakentamisen kiertotalouskonferenssissa WASCON 2018.

WASCON 2018 -konferenssissa esitellään Sampaananlahden kenttäprojekti, joka on osa Circwaste-kiertotaloushanketta. Rauman Biovoima on mukana osarahoittajana EU:n komission tukemassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima osallistuu Lounais-Suomen aluehankkeeseen, jossa teollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään Sampaanalanlahden rakentamisessa.

Sampaananlahden projektissa edistetään kiertotaloutta hyödyntämällä muun muassa voimalaitoksella syntyviä lehtotuhkia ja kipsiä kenttärakentamisessa. Lisäksi hyödynnetään Rauman väylän ruoppauksesta saatavia massojen niiden meriläjittämisen sijaan.

Teollisuuuden sivuvirtoja hyödynnetään sekä kentän täyttämisessä että pintarakenteissa. GeoTeko-palkinnon vuonna 2013 voittanut Sampaananlahden kenttäprojekti on ensimmäinen tämän mittakaavan projekti Suomessa.

Hankkeen toimenpiteet säästävät luonnon kiviaineksia ja turhia kuljetuksia ja siten vähentävät päästöjä ja energian kulutusta.

Rauman Biovoima on edelläkävijä sivutuotteiden hyödyntämisessä. Sen tavoitteena on täysin jätteetön energiantuotanto.