Rauman Biovoima mukana EU:n CircWaste hankkeessa

Rauman Biovoima hyödyntää lentotuhkaa Sampaanalanlahden täyttämisessä ja tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa.

Euroopan komission tukemassa Circwaste-hankkeessa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima on yksi seitsenvuotisen Circwasten rahoittajista ja mukana Lounais-Suomen aluehankkeessa.

Rauman Biovoima haluaa edistää energiantuotannossa syntyvän tuhkan uusiokäyttöä. Biovoimalaitos hyödyntää tuhkaa nyt Sampaanalanlahden täyttämisessä ja paikalle rakennettavan kentän rakentamisessa. Tuhkaa käyttämällä säästetään tuhkan kaatopaikka- ja kuljetuskustannuksissa. Myös ympäristöhyödyt ovat merkittävät, kun hiilidioksidipäästöt pienenevät käytettäessä tuhkaa sidosaineena sementin sijaan.

Hankkeessa tutkitaan lisäksi tuhkan jalostamista siten, että energiantuotannon sivutuotteena syntyvää tuhkaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös muussa rakentamisessa betonin sidosaineena tai sen korvaajana.

Sampaanalanlahden täyttöprojektin ensimmäinen vaihe on lähes valmis. Alueen asfaltointi on suunniteltu tehtävän syksyllä 2017. Toisen vaiheen täyttöä stabilointitekniikalla on tehty noin puoli vuotta. Kesällä alueelle tuodaan jälleen ruoppausmassoja Rauman Satamasta. Mahdollisesti lisää massoja on tulossa myös telakka-alueen tulevista ruoppauksista.

Lisätietoja: Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 020 414 3611