Rauman Biovoima tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa

Kymmenvuotias biovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä yli 99 prosenttiin raumalaisista kotitalouksista – energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Rauman Biovoima on energiatehokas lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos (CHP). Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampiin hyötysuhteisiin eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi.

Rauman UPM:n paperitehdasalueella sijaitseva Rauman Biovoiman voimalaitos valmistui vuonna 2006, jolloin se korvasi tehtaalla yli 40 vuotta toimineen voimalaitoksen. Kymmenessä vuodessa Rauman Biovoima on vakiinnuttanut asemansa kustannustehokkaana ja suorituskyvyltään hyvänä biopolttoaineiden käytön edelläkävijänä.

Energiaa asukkaille ja teollisuudelle

Kymmenvuotias biovoimalaitos tuottaa UPM:n Rauman tehtaalle prosessihöyryä, jota tarvitaan tehtaalla paperin kuivaamiseen. Voimalaitokselta toimitetaan kaukolämpöä Rauman Energian kautta yli 99 prosentille raumalaisista kotitalouksista. Lisäksi voimalaitos tuottaa sähköä.

Biovoimalaitoksen tuotantoteho on 65 megawattia sähköä, 140 megawattia prosessihöyryä ja 50 megawattia kaukolämpöä.

Voimalaitoksen omistaa Rauman Biovoima Oy, josta Pohjolan Voima Oy omistaa 72 prosenttia ja Rauman Energia 28 prosenttia.

Ympäristöystävällistä energiaa

Rauman Biovoima on Suomen vihreimpiä voimalaitoksia kokoluokassaan. Vuonna 2016 tuotetusta energiasta yli 89 prosenttia oli vihreää, ja tuotetusta sähköstä 80 prosenttia oli uusiutuvaa, vihreää sähköä.

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö, energiatehokkuus, hyvä prosessien hallinta sekä tehokas savukaasujen puhdistus takaavat ympäristöystävällisen energiantuotannon.

Vuosittainen kokonaispolttoainemäärä on 500 000 tonnia, josta pääasiassa lähiseuduilta hankittuja uusiutuvia materiaaleja on yli 90 prosenttia ja kierrätyspolttoaineita noin 20 prosenttia.

Alle kaksi prosenttia fossiilisia polttoaineita

Voimalaitoksen pääpolttoaineina ovat paperi- ja sellutehtaalta saatava kuori ja hakkuutähteet, jotka kuivataan laitoksen yhteydessä olevassa kuivaamossa. Lisäksi käytetään biolietettä, erilliskerättyä kierrätyspolttoainetta ja pieniä määriä turvetta.

Fossiilisten polttoaineiden osuus on vain alle kaksi prosenttia, sillä niitä käytetään ainoastaan tukipolttoaineena sekä käynnistys- ja varapolttoaineina.

Rauman Biovoima on sitoutunut ympäristöasioiden hyvään hoitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Lentotuhka uusiokäyttöön

Rauman Biovoima haluaa edistää energiantuotannossa syntyvän tuhkan uusiokäyttöä. Biovoimalaitos hyödyntää tuhkaa nyt Sampaanalanlahden täyttämisessä ja paikalle rakennettavan varastointikentän rakentamisessa.

GeoTeko-palkinnon vuonna 2013 voittanut kenttäprojekti on ensimmäinen tämän mittakaavan projekti Suomessa. Tuhkaa hyödynnetään sekä vedenalaisessa täytössä että kentän pintarakenteissa.

Euroopan komission tukemassa Circwaste-hankkeessa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima on yksi seitsenvuotisen Circwasten rahoittajista ja mukana Lounais-Suomen aluehankkeessa kenttäprojektillaan.

Tavoitteena on, että energiantuotannon sivutuotteena syntyvää tuhkaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muussa rakentamisessa betonin sidosaineena tai sen korvaajana.

Rauman Biovoiman voimalaitoksen teknisiä tietoja

Tuotantoteho

  • prosessihöyry 140 MW
  • kaukolämpö 50 MW
  • sähkö 65 MW

2 höyrykattilaa ja 1 vara- ja huippukattila