Rauman Biovoiman kierrätyspolttoainejärjestelmä vihittiin käyttöön

Rauman Biovoiman voimalaitoksen kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä vihittiin käyttöön tänään Raumalla. Järjestelmän ansiosta alueellisten kierrätyspolttoaineiden käyttö polttoaineena lisääntyy merkittävästi. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Uusi järjestelmä rakennettiin Rauman Biovoiman UPM Rauman tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen. Investointi käsittää kierrätyspolttoaineiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetusjärjestelmiin tarvittavat tilat sekä laitteistot.  Kierrätyspolttoaineiden käyttö voimalaitoksella kasvaa maksimissaan 90 000 tonniin vuodessa, noin 30 prosenttiin voimalaitoksen polttoaineen kulutuksesta. Biovoimalaitoksen pääpolttoaineita ovat kuori ja muut puuperäiset polttoaineet.

Lisää vastuullista alueellista polttoainetta

Rauman Biovoiman käyttämät kierrätyspolttoaineet ovat pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä sekä rakennuksilta purettua puuta, joita ei voida muuten uusiokäyttää. Uuden laitteiston ansiosta myös Rauman alueelta kotitalouksista erilliskerättävää energiajätettä voidaan käyttää voimalaitoksen polttoaineena. Kierrätyspolttoaine käsitellään ja varastoidaan hallitusti suljetussa tilassa, mikä minimoi päästöt.

–        Laitteiston myötä kykenemme hyödyntämään tehokkaasti alueella syntyvää polttokelpoista energiajätettä. Energiajätteet käytetään vastuullisesti ja ympäristöä säästäen voimalaitoksen polttoaineina tuottamaan lämpöä ja sähköä UPM Rauman tehtaalle ja kaukolämpöä Rauman Energian asiakkaille, toteaa Pohjolan Voiman tytäryhtiön Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen.

Paikallista yhteistyötä energiaratkaisuissa

Kierrätyspolttoainehanke on jatkoa hyvälle paikalliselle yhteistyölle energiaratkaisuissa, joista sekä alueen teollisuus että kaupunki ja kaupunkilaiset hyötyvät. Hanke toteutettiin suomalaisella osaamisella. Uuden järjestelmän toimitti raumalainen BMH Technology.

–        Jokainen Suomeen tehty investointi on tärkeä. Mitään energiantuotantomuodoista tai polttoaineista ei saisi sulkea pois keinovalikoimasta. Tavoitteena pitäisi olla vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, joka kannustaa uusiin markkinalähtöisiin energiainvestointeihin, vihkiäistilaisuudessa puhunut Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen sanoo.

–        Ympäristön huomioon ottava ja kustannustehokas energia on yksi tärkeistä teollisuuden kilpailukykytekijöistä. Tämän investoinnin jälkeen Rauman Biovoima ja Rauman paperitehdas ovat maailman huippuluokkaa ja samalla investointi vahvistaa sekä turvaa myös Rauman paperitehtaan kilpailukykyä ja tulevaisuutta, toteaa tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM Rauma.

–        Mahdollisuus kierrätyspolttoaineen lisäämiseen parantaa Rauman Biovoiman kilpailukykyä polttoainehankinnassa, mikä auttaa meitä tavoitteessamme pitää kaukolämmön hinta vakaana, Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala sanoo.

Kierrätyspolttoainejärjestelmä rakennettiin vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja: Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 020 414 3611

Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voiman ja Rauman Energian yhteisesti omistama yhtiö, joka toimittaa energiaa UPM:n Rauman paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja niiden osuus on ollut useita vuosia hyvin pieni. Laitos on bio-osuudeltaan kärkipäässä Suomessa.

Rauman Biovoiman esittelyvideo (Youtube)

Lisää valokuvia