Rauman Biovoima ja Sampaananlahden hanke esillä rakentamisen kiertotalouskonfrenssissa

Rauman Biovoima ja yhtiön osallistuminen EU:n osittain rahoittamaan Cirwaste-kiertotaloushankkeeseen on näkyvästi esillä Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä rakentamisen kiertotalouskonferenssissa WASCON 2018. Rauman Biovoima ja yhtiön osallistuminen EU:n osittain rahoittamaan Cirwaste-kiertotaloushankkeeseen on näkyvästi esillä Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä rakentamisen kiertotalouskonferenssissa WASCON 2018.

Lue uusi esite: Sampaananlahden täyttäminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä

Rauman Biovoima ja Ramboll ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Rauman Biovoima ja Ramboll ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron CIRCWASTE-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.

Rauman Biovoima tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa

Kymmenvuotias biovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä yli 99 prosenttiin raumalaisista kotitalouksista – energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kymmenvuotias biovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä yli 99 prosenttiin raumalaisista kotitalouksista – energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Energiantuottaja on osa kiertotaloutta

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, tuhkan uusiokäyttöä maarakentamisessa, pyrkimystä jätteettömään energiantuotantoon. Siinä esimerkkejä energiantuottajan toimista osana kiertotaloutta. Kierrätyspolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, tuhkan uusiokäyttöä maarakentamisessa, pyrkimystä jätteettömään energiantuotantoon. Siinä esimerkkejä energiantuottajan toimista osana kiertotaloutta.

Rauman Biovoima investoi päästöjen vähentämiseen edelleen

Rauman Biovoima investoi päästöjen entistä parempaan hallintaan ja rakentaa uuden päästöjä vähentävän syöttöjärjestelmän biovoimalaitokselleen. Rauman Biovoima investoi päästöjen entistä parempaan hallintaan ja rakentaa uuden päästöjä vähentävän syöttöjärjestelmän biovoimalaitokselleen.

Rauman Biovoima mukana EU:n CircWaste hankkeessa

Rauman Biovoima hyödyntää lentotuhkaa Sampaanalanlahden täyttämisessä ja tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa. Rauman Biovoima hyödyntää lentotuhkaa Sampaanalanlahden täyttämisessä ja tavoittelee jätteetöntä energiantuotantoa.

Rauman Biovoima toiminut jo 10 vuotta

Rauman Biovoima juhli marraskuun lopussa kymmenvuotista taivaltaan. Yhtiön yhteistuotantolaitos toimittaa lämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle sekä Rauman Energialle. Laitos käyttää polttoaineenaan yli 90 prosenttisesti uusiutuvia materiaaleja, jotka hankitaan lähiseudulta. Kymmenessä vuodessa Rauman Biovoima on vakiinnuttanut asemansa kustannustehokkaana ja suorituskyvyltään hyvänä yhteistuotantolaitoksena (CHP). Se polttaa pääasiallisesti bio- ja kierrätyspolttoaineita, toisin sanottuna puunkuorta, purua, haketta ja kantoja … Lue lisää

Rauman Biovoima investoi satunnaisten päästöjen hallintaan tämän kesän aikana

Rauman Biovoima investoi kesän aikana prosessiteknisiin ratkaisuihin ja prosessin parempaan hallintaan ajoittaisten päästöjen hallitsemiseksi. Biovoimalaitoksella on mitattu vuosina 2011 ja 2014 kolme yksittäistä, luparajat ylittänyttä päästötapausta, joiden syistä on tehty yksityiskohtainen selvitys ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä valvovan viranomaisen ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa. Mittauksia on tehty vuodesta 2005 lähtien ja tänä aikana muissa mittauksissa pitoisuudet ovat olleet … Lue lisää

Rauman Biovoiman kierrätyspolttoainejärjestelmä vihittiin käyttöön

Rauman Biovoiman voimalaitoksen kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä vihittiin käyttöön tänään Raumalla. Järjestelmän ansiosta alueellisten kierrätyspolttoaineiden käyttö polttoaineena lisääntyy merkittävästi. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Uusi järjestelmä rakennettiin Rauman Biovoiman UPM Rauman tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen. Investointi käsittää kierrätyspolttoaineiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetusjärjestelmiin tarvittavat tilat sekä laitteistot.  Kierrätyspolttoaineiden käyttö voimalaitoksella kasvaa maksimissaan 90 … Lue lisää