Kategoria: Yleinen

Rauman Biovoima toiminut jo 10 vuotta

Rauman Biovoima toiminut jo 10 vuotta

Rauman Biovoima juhli marraskuun lopussa kymmenvuotista taivaltaan. Yhtiön yhteistuotantolaitos toimittaa lämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle sekä Rauman Energialle. Laitos käyttää polttoaineenaan yli 90 prosenttisesti uusiutuvia materiaaleja, jotka hankitaan lähiseudulta.

Kymmenessä vuodessa Rauman Biovoima on vakiinnuttanut asemansa kustannustehokkaana ja suorituskyvyltään hyvänä yhteistuotantolaitoksena (CHP). Se polttaa pääasiallisesti bio- ja kierrätyspolttoaineita,…

Continue reading

Rauman Biovoima investoi satunnaisten päästöjen hallintaan tämän kesän aikana

Rauman Biovoima investoi kesän aikana prosessiteknisiin ratkaisuihin ja prosessin parempaan hallintaan ajoittaisten päästöjen hallitsemiseksi. Biovoimalaitoksella on mitattu vuosina 2011 ja 2014 kolme yksittäistä, luparajat ylittänyttä päästötapausta, joiden syistä on tehty yksityiskohtainen selvitys ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä valvovan viranomaisen ELY-keskuksen ja AVI:n kanssa.

Mittauksia on tehty vuodesta 2005 lähtien ja tänä aikana muissa mittauksissa pitoisuudet ovat olleet alhaiset….

Continue reading

Rauman Biovoiman kierrätyspolttoainejärjestelmä vihittiin käyttöön

Uusi järjestelmä rakennettiin Rauman Biovoiman UPM Rauman tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen. Investointi käsittää kierrätyspolttoaineiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja kuljetusjärjestelmiin tarvittavat tilat sekä laitteistot. …

Continue reading